top of page

ÜBUNGEN MIT FULENBACH 2024

DI, 27. Februar

Fünf Sinne in Fulenbach

MI, 20. März             

Innere Werte in Wynau

DI, 07. Mai     

REDOG in Wynau

MO, 27. Mai

1. Hilfe von A - Z in Fulenbach

MI, 12. Juni    

Algorithmen in Wynau

DO, 22. August

Bewegung in Fulenbach  

DI, 10. September

Unsere Sinne in Wynau

MI, 20. November

Aromen in Fulenbach

ÜBUNGEN MIT FULENBACH 2025

DO, 27. Februar

IVR Stufen in Wynau

bottom of page